طوفان خورشیدی وپیامد های آن

طوفان های خورشیدی در اواخر این هفته یعنی تا 8 مارس آسمان  نواحی شمالی برای تماشاچیان آسمان روشن می کند .این طوفان خورشیدی که در 6 مارس رخ داد از قوی ترین نقطه های خورشید برخواسته که در 5 سال گذشته کم سابقه بوده است .انتظار میرود نتیجه حاصل شده از این طوفان بیشتر در شفق قطبی مشهود باشد این شفق قطبی را اصطلاحا چراغ شبهای شمال و جنوب نامیده اند .پدیده Auroras که در مقالات قبلب در مورد آن صحبت کردیم همان شفق قطبی است که حاصل طوفان ورشیدی است که در قسمت های شمالی رخ می دهد  .تنها اثر  شدید این طوفان همان پدیده Auroras یا شفق قطبی بوده است . چون این اشعه ها و ضربات طوفان خورشیدی به طور مستقیم رمین را مورد اصابت قرار نداده است انتظار میرود که ضربه ای به سطح زمین وارد نکرده باشد .این میدان مغناطیسی زمین است که موجب میشود پدیده ی طوفان خورشیدی تبدیل به رخدادی زیبا به نام شفق قطبی شود .پدیده auroras یا همان شفق قطبی برای تمام عرض های جغرافیایی پیش بینی شده بود .وجود این روشنایی حاصل از شفق قطبی در کنار ماه میدان مقایسه ای برای میزان روشنی ماه و شفق قطبی بوجود آورده است. این صحنه هر جا که رخ دهد نمای زیبایی برای تماشاچیان  بوجود خواهد اورد. Auroras تنها پدیده جانبی طوفان خورشیدی است سایر اتفاق هایی که از این طوفان آسمانی ممکن است حاصل شود بهم ریختن ، سیستم های موقعیت یاب جهانی (GPS) و اختلال در ارتباطات و فرکانس ها شود همچنین ارتباط بین ماهواره در فضا نیز با اختلال مواجه می شود.همچنین خطوط هوایی در برخی از مسیر ها با اختلاف فرکانس مواجه شدند که اقدامات حیاطی برای آنان به موقع صورت گرفت .

مترجم : زهرا معبودی

 • حسین
  Nov 27th, 2012 در 07:21 | #1

  خوب بودولی کامل نبود متاسفانه مطلع نشدیم در ایران هم تاثیری دارا د یا نه

 • حسین
  Nov 27th, 2012 در 07:24 | #2

  ایا این پدیده در ایران تاثیریدارد متن خوب بود ولی کامل نبود

 • حسین
  Nov 27th, 2012 در 07:25 | #3

  حسین :ایا این پدیده در ایران تاثیریدارد متن خوب بود ولی کامل نبود

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>